Komunikasi dalam Konteks Budaya Malaysia

RM50.00

Compare
SKU: 9780834915735 Category: Tags: ,

Description

Buku ini dapat memberikan asas pemahaman tentang bidang komunikasi yang kornpleks dan mernbantu pembaca untuk lebih memahami sifat sernuta jadi komunikasi kernanusiaan. Inilah matlamat utama penulisan buku ini. Selain daripada pemahaman, pernbaca juga diharapkan akan dapat mempelajan kaedah untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh daripada buku ini dan seterusnya menjadi seorang komunikator yang lebih berkemahiran dalam kehidupan seharian. Contoh-contoh yang disertakan diharap dapat membantu pemahaman tentang tajuk-tajuk yang dibincangkan. Maklumat yang disampaikan dalam buku ini akan dapat membantu para pernbaca untuk lebih memahami komunikasi kemanusiaan dengan melihat perkaitannya dalam konteks budaya Malaysia. Selain daripada itu, buku ini juga memberikan refleksi terhadap kepercayaan bahawa apabila konteks komunikasi berubah mengikut situasi dan intensiti, terdapat keperluan untuk membincangkannya dalam konteks budaya itu sendui. Selain daripada itu, maklumat yang terkandung dalarn buku ini juga berupaya menambahkan pengetahuan dalam bidang komunikasi kemanusiaan dengan perkongsian rnaklumat pengenalan yang dapat mengisi perhatian, komprehensif dan berguna kepada pembaca. Kandungan buku ini lebih memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang penting dan relevan dalam konteks kehidupan seharian. Diharapkan agar pembaca dapat mengaplikasikan maklumat yang terkandung di dalam buku ini dalam kehidupan mereka.
Penulis buku ini terdiri daripada 13 orang pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah yang mempunyai kepakaran dan berpengalaman dalam penyelidikan dan pengajaran bidang komunikasi. Sebahagiannya aktif menulis dalarn jurnal dan membentangkan kertas-kertas kerja dalam bidang komunikasi, sama ada di dalarn mahupun di luar negara.

Additional information

Weight 0.6 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Komunikasi dalam Konteks Budaya Malaysia”

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *